Evropsko trgovinsko udruženje upozorava protiv isključivanja DeFi-a iz regulative MiCA.

Photo of author
Vuk je poznat po svom doprinosu RZLT, NEAR Balkans Hub-u i upravljanju Belgrade Crypto. Vukovo duboko uključivanje u web3 ekosistem i AI ističe Vukov napredni pristup i posvećenost razvoju digitalnog pejzaža u regionu.

Brzi pregled

  • Asocijacija za finansijska tržišta u Evropi upozorava na isključenje DeFi-a iz MiCA regulative Evropske unije.

Asocijacija za finansijska tržišta u Evropi je apelovala na regulatorne organe da ne isključe DeFi iz svojih MiCA regulatornih okvira.

“Verujemo da je ključno izbeći potencijalno isključenje takozvanih ‘decentralizovanih aktivnosti’, jer bi to moglo otvoriti mogućnosti za regulatornu arbitražu i oslabiti primenu novih okvira”, navodi se u dokumentu izjavljenom.

EU je nedavno usvojila MiCA regulative, ali taj okvir isključuje nove paradigme poput decentralizovane finansije. AFME upozorava da ovo isključenje može narušiti efikasnost novih regulatornih okvira.

“Ovo isključenje može stvoriti neželjene rizike po finansijsku stabilnost i potencijalne posledice. Iako trenutno preklapanje DeFi i tradicionalne finansije (TradFi) još uvek nije značajno, to bi trebalo aktivno pratiti i upravljati”, navodi se u dokumentu.

AFME smatra da je DeFi značajna inovacija u finansijskom sistemu. “Trenutni napori u vezi DeFi-a mogu se posmatrati kao vanjski inovacijski i istraživački laboratoriji za formalni finansijski sistem”, navodi se u studiji.

Dokument pod nazivom “Decentralised Finance – Principles for building a robust digital economy” preporučuje da EU razvije taksonomiju za klasifikaciju DeFi aktivnosti i digitalnih sredstava. “To bi pomoglo u stvaranju sveobuhvatnog regulatornog rešenja za rešavanje jedinstvenih izazova DeFi-a”, dodaje se.

AFME takođe zagovara pristup zasnovan na riziku za DeFi, pozivajući na dosledan regulatorni okvir koji obuhvata različite nivoe centralizacije.