Indija koristi predsedavanje G20 za jačanje regulacije kriptovaluta

Photo of author
AUTOR: Marija
Arhitekta | Dizajner | Bloger | Marija se bavi dizajnom i marketingom, pisanjem i edukacijom vezano za digitalne valute. Zanima se za kriptovalute i blokčejn tehnologiju od 2016 godine. Autor je bloga Belgrade Crypto.

Ukratko:

  • Indija koristi svoj položaj kao predsedavajuća G20 grupom kako bi zagovarala razvoj globalnih pravila za regulaciju kripto sredstva.

Indija želi da prioritetno koordinira globalnu saradnju u vezi sa pravilima za kriptovalute kao predsedavajuća G20 grupom. 

Indija je objavila belešku o ulozi predsedavajućeg G20 u kojoj se predlaže put za razvoj globalno koordiniranih pravila za kripto sredstva. Međunarodni pritisak za jasnije politike u vezi sa kripto sredstvima dobio je zamah pod indijskim predsedavanjem G20, koje je počelo u decembru 2022. godine.

“Još uvek postoji potreba za koordinacijom u doslednoj primeni propisa o kripto sredstvima i smernica koje su uspostavile različite jurisdikcije. Nadamo se da će ovo pomoći da se prioritetno odrede oblasti rada koje su ključne za postizanje sveobuhvatnog, kohezivnog i koordiniranog globalnog okvira politike i regulative”, navodi se u belešci.

Beleška od utorka se slaže sa smernicama Finansijskog odbora za stabilnost (FSB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koje će biti objavljene u septembru. Nadolazeći papir MMF/FSB će opisati regulatorni i nadzorni pristup neobezbeđenim kripto sredstvima, stabilnim kovanicama i decentralizovanim finansijama (DeFi). Međutim, Indija je proširila okvir sa nizom akcionih tačaka upućenih ove dve međunarodne organizacije.

Akciona tačka Indije

Indija želi da MMF i FSB ispita regulatornu arbitražu, korporativnu praksu izbora jurisdikcija sa povoljnim zakonima. Ostale akcione tačke uključuju pozive MMF-u da proceni makrofinansijske rizike povezane sa tržištima u razvoju. Predlažu se inicijative za podizanje svesti o rizicima, fokusirane na jurisdikcije sa visokom usvojenošću kriptovaluta.

FSB i MMF su zaduženi za sprovođenje kontinuiranog nadzora nad rizicima kripto sredstava, sa naglaskom na deljenju informacija preko granica i zaštitom potrošača. Beleška savetuje pružanje tehničke pomoći regulatorima i praćenje standardne primene, koordinisano od strane MMF-a i FSB-a.

“MMF i FSB će biti odgovorni za koordinaciju i saradnju sa svim relevantnim međunarodnim organizacijama i postavljačima standarda kako bi formulisali radni plan, vremenski okvir i detaljni putokaz u okviru svojih mandata i u oblastima koje su relevantne za njih”, navodi se u belešci.

Međunarodne organizacije stavljaju fokus na kripto

Okvir je informisan od strane drugih međunarodnih organizacija koje su razvile specifične regulatorne okvire u okviru svojih mandata. Finansijska akciona grupa za borbu protiv pranja novca (FATF) je nametnula globalne standarde za borbu protiv pranja novca za kripto sredstva, uključujući primenu pravila o putovanjima.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je izradila Okvir za izveštavanje o kripto sredstvima, koji predviđa automatsku razmenu informacija relevantnih za oporezivanje kripto sredstava. I Komitet za bankarski nadzor Bazela (BCBS) i Banka za međunarodna poravnanja (BIS) izdali su smernice za banke o izloženosti kripto sredstvima i upravljanju rizicima.


Izvor: The Block