Web3 investiciono finansiranje je opalo za 80% u prvom kvartalu.

Photo of author
Vuk je poznat po svom doprinosu RZLT, NEAR Balkans Hub-u i upravljanju Belgrade Crypto. Vukovo duboko uključivanje u web3 ekosistem i AI ističe Vukov napredni pristup i posvećenost razvoju digitalnog pejzaža u regionu.

Brzi pregled

  • Venture finansiranje za web3 je opalo za 80% u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine, prema istraživanju K33.

Venture finansiranje za web3 je drastično opalo u prvom kvartalu 2023. godine, za 80% u odnosu na isti period prethodne godine, prema podacima iz istraživanja K33.

Podaci se poklapaju sa podacima iz The Block Pro, koji pokazuju da su VC-ovi investirali 13,5 milijardi dolara u prvom kvartalu 2022. godine, u poređenju sa samo 2,8 milijardi dolara u prvom kvartalu ove godine. To je pad od 79%.

Anders Helseth iz K33 Research-a je rekao da bi moglo biti dodatnih padova. 

“Ako pogledamo web3 i kripto u celini, VC-ovi su investirali 15 milijardi dolara u prvom polugodištu 2022. godine. Ali, u prvom kvartalu i drugom kvartalu ove godine, taj iznos se procenjuje na oko 4 milijarde dolara, i mogao bi dalje opadati”, rekao je on.

Prognoze za ostatak 2023. godine

Prognoze iz The Block Pro su bile optimističnije i predviđaju investicije od 12 milijardi dolara u 1.876 blockchain transakcija tokom cele 2023. godine. To bi bio pad od 64% u finansiranju u odnosu na prethodnu godinu i pad od 24% u broju transakcija.

Prema The Block Pro, u 2022. godini je bilo 33,2 milijarde dolara vrednosti blockchain venture finansiranja i 2.453 transakcije. 

Pad finansiranja

Helseth je primetio da su postojala dva tipa projekata koja su dobila značajna finansiranja 2022. godine, uključujući alternativne Ethereum protokole na nivou sloja jedan, poput Avalanche Cardano i Solana, kao i one koji su povezani sa NFT-ima i metaversom.

“VC-ovi su izgubili poverenje u investiranje u alternative Ethereumu na nivou sloja jedan i projekte koji se baziraju na sektoru NFT-a i Metaversa”, izjavio je on.

“Pad finansiranja za Web3 nije trenutna pretnja za web3 usluge koje će biti izgrađene u narednim godinama, ali kao i kod svih projekata, treba dopuniti rezerve pre nego što se iscrpe”, navodi se u izveštaju K33.